Single Page Application med ren JavaScript

Brian Emilius wrote this on . It was a Monday.

React.js, Vue.js og Angular.js er alle tre meget populære biblioteker der bliver brugt til blandt andet at bygge Single Page Applications (SPAs). I dette indlæg vil jeg vise dig, hvordan du selv kan lave et lille bibliotek, der gør mange af de samme grundlæggende ting, som for eksempel Angular.js.

Dette er første del af guiden om Ren JavaScript SPAs.

Vi skal bruge 2 filer: index.html og main.js

Derudover skal vi sørge for, at alle requests til vores applikation bliver henvist til index.html. Jeg bruger npm-pakken browser-sync sammen med gulp til dette, når jeg udvikler. Du kan også bruge URL-rewriting med Apache.

const gulp = require('gulp');
const browserSync = require('browser-sync').create();

// Dette er min gulp-task, hvor jeg også sørger for at der er adgang til filer i /assets og /templates

gulp.task('browser-sync', () => {
	browserSync.init({
		'server': {
			'baseDir': 'dist'
		},
		'middleware': function (req, res, next) {
			if (req.url.indexOf('/assets') === -1 && req.url.indexOf('/templates') === -1)
				req.url = '/index.html';
			return next();
		}
	});
});

Min applikationsstruktur ser således ud:

App
| gulpfile.js
|
└───dist
|  | index.html
|  |
|  └─assets
|  | |
|  | └─scripts
|  |   main.js
|  |
|  └─templates
|   | ... template filer
|   |

index.html

index.html er en simpel skabelon, en skal uden indhold. Det eneste vi behøver til at starte med, er et main-tag. Vi skal også indlæse main.js.

<!DOCTYPE html>
<html lang="da">
<head>
	<meta charset="UTF-8">
	<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
	<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
	<title>Ren JavaScript SPA</title>
</head>
<body>
	<main></main>
	<script src="/assets/scripts/main.js" defer></script>
</body>
</html>

Router

En af hovedfunktionaliteterne i en SPA er routeren. En router skal indlæse skabeloner i vores DOM ud fra hvad der står i vores adressebar.

Det første vi gør, at at lave en constructor for routeren.

const Router = function (name, routes) {
	this.name = name;
	this.routes = routes;
};

Til at begynde med skal vi instansiere Router:

const app = new Router('myRouter', [
	{
		'path': '/',
		'name': 'Home',
		'template': 'home'
	}, {
		'path': '/about',
		'name': 'About',
		'template': 'about'
	}, {
		'path': '/contact',
		'name': 'Contact',
		'template': 'contact'
	}
]);

Lad os lave en metode, der styrer vores routes:

Router.prototype.get = function (path) {
	// tjek om 'path' findes i vores definerede route
	const route = this.routes.filter(r => r.path === path)[0];
	console.log(route);
};

... og en metode, der loader indholdet:

const render = async function (templateName, callback) {
	const view = document.getElementByTagName('main')[0];
	const template = await fetch(`/templates/${templateName}.html`);
	view.innerHTML = await template.text();
	callback();
};

render-funktionen er en asynkron funktion, der indeholder et callback. Dette er så vi kan sørge for at vores template bliver indlæst inden vi gør mere.

For at bruge render() skal vi udvide get-metoden:

Router.prototype.get = function (path) {
	// tjek om 'path' findes i vores definerede route
	const route = this.routes.filter(r => r.path === path)[0];
	if (route) render(route.template, () => {
		// her kan vi udføre andre handlinger efter indlæsning af template
	});
};

Dette er første del af denne guide. Anden del kommer til at handle om, hvordan vi får sat routeren i gang med at arbejde og hvordan vi kan lave links, som virker med en SPA.

Comments