Blog

Bedre dokumentation

Vi har alle set de her overkommenterede stykker kode, hvor nærmest hver eneste linie ender i en kommentar, der forklarer hvad den linie gør. Efter min mening er dette helt overflødigt. Kommentarer i kode bør altid have et klart formål - og hvis du har brug for at forklare hvad din kode gør, så har…

Pixel-perfect Photoshop til CSS

Hvordan afkoder man de typografiske begreber i Photoshop, så de kan bruges i et stylesheet til hjemmesider? Typografi er et utroligt vigtigt designelement, som de fleste integratorer overser, når de konverterer et professionelt Photoshop-design til HTML og CSS. Og det er egentligt ret ærgerligt. Lad…